tarieven gastouderbureau het liefbeestje weert

Regels kinderopvangtoeslag

Wat is het en wat betekent dit voor jou?

De koppeling gewerkte uren (KGU) is losgelaten per 1 januari 2023. Dit betekent dat het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal uren kinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht (dit kan dus 1 uur arbeid zijn), kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

gastouderbureau liefbeestje behulpzaam en vernieuwend

Voorbeeld:

Beide ouders werken en de minst werkende partner werkt 2 uur per week. Dan kan het huishouden voor maximaal 230 uur per maand, per kind vergoeding voor kinderopvang aanvragen.

Voorbeeld:

Een alleenstaande ouder (zonder toeslagpartner) werkt zes uur per dag (van 10:00 tot 16:00). Deze ouder heeft recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand, per kind.