Gastouder worden

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde, professionele gastouders!

Gastouder worden

Als gastouder moet je in elke situatie (eigen huis of huis van de ouders) aan dezelfde criteria en wettelijke voorwaarden voldoen.
Om te beginnen moet je de volgende documenten bezitten of verkrijgen:

 • Een goedgekeurd en geldig beroepsdiploma van de gastouder
  Zie voor meer informatie artikel 10 van: https://duo.nl/particulier/werken-als-gastouder.jsp
 • Diploma EHBO voor kinderen gericht op gastouders
  Deze kun je via het Liefbeestje halen, wij werken samen met o.a. Pascal Brentjens (www.ehbopascal.nl), EHBO Sharon of andere aanbieders.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG) van de gastouder en eventuele huisgenoten van 18 jaar of ouder + ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK)
  Wij kunnen de VOG online aanvragen (kosten ca € 34,-) waarna jij de VOG meestal binnen 3 weken in huis hebt. Informatie PRK: https://personenregisterkinderopvang.duo.nl/
 • Kopie geldig ID van de gastouder
 • Risico-inventarisatie
  De risico-inventarisatie houdt in dat wij samen in huis kijken of het huis voldoet aan alle wettelijke richtlijnen betreffende veiligheid en hygiëne. Daarnaast worden er met jou ook bepaalde opvoedkundige (pedagogische) punten besproken die hierbij aansluiten.

Vervolg
Dit hele pakket wordt vervolgens met ons aanvraagformulier opgestuurd naar de gemeente.
De gemeente stuurt dan alle documenten door naar de GGD. De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering/controle van de Wet Kinderopvang. Een inspecteur van de GGD zal contact met je opnemen voor de inspectie. De inspectie zal plaatsvinden na overleg met jou over dag en tijd, en zal gaan over de inhoud van de risico inventarisatie en de pedagogische praktijk.

Als alles in orde is wordt je ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Over dit hele traject kan/mag de gemeente en GGD 10 weken doen; vanaf het moment van indienen door ons tot het uitgeven van het LRK-nummer.

Leges

In veel gemeentes worden tegenwoordig leges (administratiekosten) gevraagd voor het afhandelen van de aanvraag tot registratie van een gastouder. Deze bedragen kunnen variëren en mogen door de gemeente zelf worden bepaald en opgelegd en zijn voor rekening van de gastouder. Deze bedragen kunnen aardig oplopen: €350.- tot € 550.- zijn redelijk gemiddeld. Vraag voor het specifieke bedrag in je gemeente informatie op via de gemeente of bij ons.

Wil je gastouder worden maar heb je (nog) geen diploma? Dan kunnen wij jou helpen:

Starten met de diplomaroute
Je kunt starten met de diplomaroute HZW-2 wanneer je wilt. Het hele jaar is het mogelijk om jezelf hiervoor online in te schrijven en te starten.
De duur van de diplomaroute is afhankelijk van jouw eigen tempo en de mogelijkheden om deel te nemen aan de centrale examens (NL/rekenen) die landelijk bepaald zijn.

Je kan de opleiding volgen via het ROC Rivor. Deze opleiding is bijna volledig digitaal te volgen en zal ca. 4-8 maanden in beslag nemen.

Klik op de onderstaande link om de kosten en de route te bekijken.
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/opleidingen/gastouder-opleiding/

Wij kunnen jou helpen en begeleiden tijdens deze route. Je kunt bij ons terecht met vragen over de te maken opdrachten. Tijdens de opleiding heb je ook informatie nodig over jouw toekomstig werk als gastouder, ook hier kunnen wij jou van alle informatie voorzien.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@liefbeestje.nl

Meer info?

Het Liefbeestje heeft veel kennis en ervaring met het begeleiden van (startende) gastouders; wij willen je dan ook graag helpen met het starten van je zelfstandige gastouderopvang. Vraag nu informatie aan of maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken met het beroep gastouder en wat Het Liefbeestje hierin voor je kan betekenen.