faq gastouderbureau het liefbeestje weert

Veelgestelde vragen

Altijd goed om te weten!

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band. Doordat een gastouder in de regel op minder kinderen tegelijkertijd past kan zij veel meer persoonlijke aandacht aan je kind schenken. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Daarnaast is een gastouder vaak flexibeler dan andere vormen van opvang. Wel adviseren wij om wekelijks minimaal een dagdeel af te nemen, zodat je kind vertrouwd blijft met de gastouder.

Uiteraard kun je een selectie van onze gastouders op deze site vinden, echter niet alle gastouders. Of zit de gastouder die je zoekt er niet bij? Laat het ons weten! Heb je vragen of wil je informatie toegezonden krijgen, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, 0495-550585, of per mail, info@liefbeestje.nl of via deze website.

De door jou gekozen gastouder dient aan een aantal eisen te voldoen. Uiteraard dient hij/zij een geschikt diploma te hebben of bereid zijn te halen, in bezit te zijn van certificaat Kinder-EHBO, een verklaring omtrent gedrag (vog) en inschrijving personenregister kinderopvang, ook van eventuele meerderjarige huisgenoten. Ook dient de opvanglocatie te voldoen aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. Als deze stukken aanwezig zijn kan er opdracht gegeven worden aan de gemeente om de procedure voor de GGD-keuring in gang te zetten (NB: deze procedure via de gemeente kan tot 10 weken duren).

Heb je een gastouder gevonden die in jouw huis op wil passen? Vraag dan aanvullende informatie bij één van onze medewerksters.

Ja, dat kan zeker. Naaste familieleden bieden juist een ideale, heel vertrouwde, opvang. Voor naaste familieleden gelden dezelfde voorwaarden als voor alle mensen die gastouder willen worden: ze dienen een verklaring omtrent gedrag en inschrijving personenregister kinderopvang te hebben, een geschikte opleiding en EHBO-diploma te hebben/te behalen en, indien de opvang bij hun thuis plaatsvindt, wordt het opvangadres geïnventariseerd op veiligheid en hygiëne.

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder. Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige en schone opvangomgeving. De vereiste verklaring omtrent gedrag biedt zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Tot slot wordt, met behulp van evaluatiegesprekken, aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de GGD op onze werkwijze en op de procedures die we hanteren.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet jij en je eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgen (geen thuisstudie), gebruik maken van een re-integratie traject of bezig zijn met een inburgeringscursus. Je kind mag niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Verder moet je kind gebruik maken van geregistreerde kinderopvang zoals Het Liefbeestje aanbiedt. De precieze voorwaarden vind je op www.toeslagen.nl. De toeslag is inkomensafhankelijk maar is ook voor de hogere inkomens de moeite waard. Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvang je altijd een percentage van je opvangkosten terug.

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. Je kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst (www.mijntoeslagen.nl). Het is handig om de eventuele berekening die je van ons ontvangen hebt, je DigiD code (ook van je toeslagpartner) en het LRK-nummer van de gastouder bij de hand te houden. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voer je het uurtarief in dat op de berekening staat niet het uurtarief voor de gastouder. De bureaukosten mag je namelijk meerekenen in het uurtarief van de gastouder (tot een maximum van € 7,53 in 2024). Wil je een berekening van ons? Dan horen wij het graag!

Wanneer het aantal opvanguren sterk verandert, bijvoorbeeld door wijziging in werkdagen of uren, dan is het aan te bevelen een wijziging in te voeren. Dit kun je zelf doen op de site van de Belastingdienst; www.mijntoeslagen.nl. Ook als je inkomen verandert, moet je je toetsingsinkomen bijstellen. Je kunt deze wijzigingen ook voor datzelfde jaar nog met terugwerkende kracht aanpassen.

Let op: te veel ontvangen toeslag zul je achteraf terug moeten betalen. Heb je te weinig ontvangen? Dan geeft de Belastingdienst je geen garantie voor teruggaaf van de te weinig ontvangen toeslag.

Ja, dat kan. Sommige gastouders zijn bereid aan huis op te passen. Wanneer je een gastouder wil laten registreren die aan huis komt, gelden wel aanvullende regels.

Wanneer je gastouder maximaal drie dagen per week komt, geldt de regeling “dienstverlening aan huis”. Dit houdt in dat je de gastouder minimaal het minimumloon (inclusief 8 % vakantiegeld) moet betalen, ongeacht het aantal op te vangen kinderen. De gastouder bouwt ook verlofdagen op en heeft recht op ziektegeld. Kijk voor meer informatie hierover op: www.rijksoverheid.nl.

Voor de bureaukosten krijg je een aantal dingen terug: je krijgt je eigen bemiddelingsmedewerkster die je begeleidt bij de opvang in de mate waarin je dat wenst. Je kunt haar altijd bellen met vragen en eventuele problemen. Ook inventariseert zij jaarlijks de opvangomgeving en zal zij ieder jaar een voortgangsgesprek met je gastouder hebben. Wanneer je nog geen gastouder hebt, of op zoek bent naar een nieuwe, zal zij samen met jou je wensen in kaart brengen en een geschikte gastouder zoeken. Kun je de bemiddelingsmedewerkster niet bereiken, of heb je een administratieve vraag, dan kun je altijd naar kantoor bellen waar collega’s je vragen kunnen beantwoorden. Tot slot wordt de administratieve verwerking van de opvang verzorgd, zoals facturen, jaaropgave, offertes, cursus en opleiding, vraagbaak, contacten, gemeente en GGD.

Op basis van de door jou afgenomen uren ontvang je in februari de jaaropgave (fiscaal overzicht) van ons over het voorgaande jaar. Hiermee kun je de definitieve kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is met name van belang wanneer je teveel, of misschien te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, of omdat je meer of juist minder gewerkt hebt dan je had ingeschat bij het aanvragen van de toeslag.

Het inzien en goedkeuren van de door de gastouder (maandelijks) geregistreerde opvanguren, is heel gemakkelijk en dit zal de bemiddelingsmedewerkster uitleggen bij het intakegesprek.

Je bemiddelingsmedewerkster is de contactpersoon als het gaat om alles rondom de opvang: of alles naar wens verloopt voor alle partijen, voor het maken van afspraken voor een evaluatiegesprek en dergelijke. Wanneer je algemene informatie nodig hebt, bijvoorbeeld rondom de financiën, een offerte, of vragen met betrekking tot de toeslag, dan kun je het beste naar ons kantoor bellen.