zelfstandig_ondernemen gastouderbureau het liefbeestje weert

Gastouder als zelfstandig ondernemer

De juiste keuze voor mij?

Ben je ondernemer (ZZP-gastouder) of niet?

Ook al wil je ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of je aan deze eisen voldoet. Pas wanneer je aan de eisen voldoet kan je gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen en aftrekposten.

Belastingvoordelen voor  ZZP-ers: Als ZZP-er heb je recht op meer aftrekposten dan wanneer je dat niet bent. Hierdoor hou je netto meer over van wat je bruto verdient. Denk hieraan aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek (voor 3 jaar) en mkb-vrijstelling.

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

 1. Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
  Als je minimale winst maakt of structureel verlies lijdt en het is niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  Je moet genoeg verdienen dat je na het betalen van je kosten genoeg overhoudt om je bedrijf/gastouderschap te kunnen blijven voortzetten.
 2. Hoe zelfstandig ben je als ondernemer?
  Als anderen bepalen hoe je je onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming. Denk hierbij aan je eigen pedagogische visie en je eigen contract/huishoudelijk reglement.
  Maar ook aan het betalen van je eigen “rekeningen” Als gastouderbureaus je tegemoet komen in kosten van bijvoorbeeld je EHBO e.d. dan kan dat gevolgen hebben hoe de belastingdienst je zelfstandigheid inschat. Ze kunnen dit bestempelen als “afhankelijkheid” waardoor je aftrekposten mis kunt lopen en dus aanzienlijk meer belasting moet betalen over wat je verdient.
 3. Hoeveel tijd steek je in je werkzaamheden?
  Je moet voldoende tijd besteden aan de werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
  Hier vallen de uren onder die je werkt als gastouder, maar ook de uren voor de administratie, het wassen/poetsen van de opvang en de spullen en het halen van de boodschappen bedoeld voor de opvang. Hou deze uren dus ook bij in je agenda.
 4. Beschik je over voldoende financiële middelen?
  Als ondernemer moet je investeren in je bedrijf. Je moet voldoende middelen hebben om je bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.
  Denk hierbij aan legeskosten, aanvraag VOG’s en de aanschaf van de eerste spulletjes voor de opvang. En als je geregistreerd bent aan zaken als ondernemersverzekeringen, herhaling EHBO, aanschaf themapakketten, vervangen van spullen, eventuele kosten voor de website (design en abonnement), aanschaf van een computer etc. Zie hierbij ook punt 2.
 5. Wie zijn je opdrachtgevers?
  Je streeft ernaar meerdere (3 of meer) opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt je zelfstandigheid toe en je afhankelijkheid af.
  Probeer niet alleen via gastouderbureaus aan aanvragen te komen, maar probeer ook zelf klanten te werven.
 6. Hoe maakt je je onderneming bekend naar buiten?
  Je bent voor je bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite/facebookpagina, visitekaartjes, een reclamebord of eigen briefpapier.
 7. Loop je “ondernemersrisico”?
  Bestaat een kans dat je opdrachtgevers niet betalen (let dus op dat het gastouderbureau niet al uitbetaald als ouders niet betalen)? Gebruik je je goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je diensten? Loop je “ondernemersrisico”, dan ben je waarschijnlijk een onderneming.
 8. Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming?
  De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van je persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of je aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als je maar 1 of 2 klanten heeft maar je verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst je alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

zelfstandig ondernemer gastouder

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen

 • Maak een eigen website
 • Zorg voor eigen visitekaartjes
 • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
 • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
 • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
 • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
 • Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training)

Wel of niet inschrijven bij de KVK (Kamer van Koophandel)?

Het kan raadzaam zijn je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel wil je aanspraak maken op de financiële voordelen/aftrekposten voor ondernemers (ZZP-ers). De “gastouder als ondernemer” is echter nogal een apart vak. Overleg met je boekhouder of het zinvol is om je in te schrijven en overleg dit van te voren bij de Kamer van Koophandel zodat je niet naar huis wordt gestuurd zonder inschrijving of voor niets naar de Kamer van Koophandel afreist

Gastouder bezit te weinig zelfstandigheid volgens de belastingdienst

In het verleden is het wel eens ter sprake gekomen dat een gastouder te weinig zelfstandigheid bezit om een ondernemer te zijn. In dat geval trekt de Belastingdienst het ondernemerschap van een gastouder in twijfel.
Heb je een brief ontvangen van de belastingdienst hierover en heb je hulp en advies nodig? Dan kan je een melding maken bij KNGO. Zij kunnen je dan verder helpen en adviseren.

Henk Gardien van Fagon (www.fagon.nl)  is gespecialiseerd in “de gastouder als ZZP-er” en hij houdt je maandelijks op de hoogte met financiële artikelen en tips voor goed ondernemerschap. Ook kan je met hem contact opnemen voor (problemen met) je aangifte voor de belastingdienst.

Ondersteuning via Het Liefbeestje

Bij het Liefbeestje werken we met betrouwbare partners die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het ondernemerschap en de boekhouding die hierbij komt kijken. Zo hebben we bijvoorbeeld als ondersteuning een administratief pakket waar gastouders tegen een vergoeding gebruik van mogen maken en waarbij alle inkomsten, facturen maar ook bonnetjes van aangeschafte goederen e.d. in verwerkt kunnen worden. Zo kun je het in 1 overzichtelijk en kloppend pakket aan je eigen boekhouder geven, of je kunt de aangifte via Fagon laten verzorgen.

Websites met tips en handige informatie

Aftrekbare kosten gastouder: www.belastingtips.nl
Wat kost een maaltijd: www.nibud.nl
Informatie over pensioen als ZZP-er: www.wijzeringeldzaken.nl
Arbeidsongeschiktheidsverzekering “wat is het?”: www.wikipedia.nl
Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen: www.uwv.nl

Bronnen: www.kngo.nl en www.belastingdienst.nl