gastouderbureau het liefbeestje weert

Partner Stichting Nysa

Gastouderbureau Het Liefbeestje is partner van stichting Nysa, dé brancheoragnisatie voor gastouders. Zij geven de gastouders graag een stem in het land van de kinderopvang. Wij kunnen ons helemaal vinden in de missie en visie van Nysa.

De missie van Nysa: De positie van de gastouders te versterken
Nysa streeft er naar de positie van de gastouders te versterken binnen de kinderopvangbranche en het werk van gastouders zichtbaar te maken voor beleidsmakers en gezinnen met jonge kinderen. Nysa wil een omslag realiseren in het heersende beeld van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang een gelijkwaardige positie inneemt binnen de kinderopvangbranche en in alle beleidsplannen rondom kinderopvang meegenomen wordt.

De visie van Nysa: De verdere professionalisering van het beroep gastouder
Gastouderopvang is een hooggewaardeerde professionele vorm van kinderopvang . Wij willen het beroep van de gastouder professionaliseren, door het aanbieden van trainingen, ondersteuning in de vorm van intervisiegroepen en, in zijn algemeenheid, de kwaliteit van de gastouderopvang naar een hoger niveau te brengen. Met als resultaat vakbekwame gastouders met ieder hun eigen expertise en pedagogische visie.

Voor meer informatie http://www.stichtingnysa.nl