gastouderbureau het liefbeestje weert

Oudercommissie

Gastouderbureau Het Liefbeestje heeft conform de wet- en regelgeving een actieve oudercommissie. Met deze oudercommissie worden allerhande zaken besproken, zoals ons beleid, tariefwijzigingen, GGD-inspecties, cursussen en dergelijke. Bij een aantal van deze onderdelen zit ook advies- en /of beslisrecht.

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden er enkele vergaderingen per jaar gepland. Van te voren worden stukken aangeleverd die besproken worden. Deze vergaderingen worden genotuleerd en zijn op aanvraag inzichtelijk voor onze vraagouders.

Ben je vraagouder bij ons en heb je interesse om meer te weten te komen over ons bureau en de achtergrond van gastouderopvang in zijn algemeenheid? Dan ben je van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met ons via info@liefbeestje.nl of telefonisch: 0495-550585.

Naast de oudercommissie heeft Het Liefbeestje tevens een gastoudercommissie.

Alvast van harte welkom!